Flaggeksempel 4

Dette flagget ble brukt av konføderasjonen (Confederate States of America –«sørstatene») under den amerikanske borgerkrigen.