Olaf Helset

Olaf Helset var sjef for den raskt sammensatte styrken (en tropp fra HM Kongens Garde og en improvisert avdeling fra Terningmoen) som barrikaderte veien ved Midtstuen (mellom Hamar og Elverum) og stanset den tyske avdelingen som hadde som oppgave å ta kong Haakon og regjeringen til fange.

 

Wikipedia om Olaf Helset.

Share