Automatvåpen

Et våpen som “selv-lader” etter første skudd, kalles et automatvåpen. Det kan lades med flere patroner i våpenets magasin.

Patron.

Patronen består av to hoveddeler: prosjektilet og patronhylsen. Den tykkeste delen av patronhylsen er fylt med krutt, og når kruttet antennes og eksploderer, gjør trykket fra eksplosjonen at prosjektilet skytes ut. Bakerst på patronen sitter tennhetten. Den antenner kruttet når den blir trykket inn av våpenets tennstift. Tennstiften sitter på tennstempelet, som er en del av sluttstykket, og som altså kan fjernes slik at våpenet ikke kan avfyres. Våpenet kan også gjøres ubrukelig ved hjelp av en kammerlås, som settes inn i kammeret som patronen må ligge for å bli truffet av tennstiften.

Automatgevær (US-karabin). Klikk for større bilde med lesbar tekst.

Når et skudd avfyres, skyves sluttstykket bakover av overskuddet av trykket fra krutt-eksplosjonen i patronen (den delen av trykket som ikke skyver patronen ut av løpet). Da føres en patron fra magasinet inn i kammeret, og fjæren som driver tennstempelet, strammes, slik at våpenet er klart til et nytt skudd. Før første skudd må sluttstykket trekkes bakover manuelt slik at en patron føres inn i kammeret; dette kalles ladegrep. Et våpen som er klargjort for skudd (automatisk eller manuelt), kan sperres for avfyring med en sikring, slik at våpenet ikke blir avfyrt av vanvare.

Share