Innlegg i bloggen om menneskeskapt klima:

"Mot norrmalt" - meninger om klima og sånt (29.12-2017)

Klimajus eller klimapolitikk? (01.01.2021),
+ Tilbakelikk 12.02.21, 04.06.2021, 27-08-2021

IPCC-rapporten: "Bedre enn mange som sier de tror ...(20.08.2021)

Ord om klima (27.08.2021)

Klimaforskning (28.10-2021)

COP26 og noen klimatanker (12.11.2021)

COP26 - post festum (19.11.2021)