Jeg begynner med tusentallet og velger det høyest mulige:
20

Foran dette setter jeg tusentallet med sifrene i omvendt rekkefølge:
02.20

Så prøver jeg meg frem med tall for dag i måneden. Februar har 29 dager i år, men tallet må passe (med sifrene i omvendt rekkefølge) som de to siste sifrene i årstallet.
Jeg finner at svaret på spørsmålet er:
11.02.2011

Tilsvarende dato før dette er:
01.02.2010Fasitens 11.11.1111 er svar på et spørsmål jeg ikke klarer å formulere. En slik dato, med åtte like sifre, kommer aldri igjen, siden november (11. måned) er den eneste måneden med to like siffer.