20

Å spørre om hvilken dag fredag faller på, virker litt pussig på meg. Hadde man spurt om hvilken dato "black friday" faller på, derimot ...