19

Ballett oppfatter jeg som en danseform, ikke en dans. Vals, tango osv. er danser.