15

Bærum er min hjemkommune, og jeg er helt sikker på at Bærum ikke er et fylke. Men i overgangstiden til nye fylker og kommuner fra årsskiftet er det lett å bli forvirret. Buskerud fylke ligger vest for Håøya.