11

Så vidt jeg vet, bor hun som USA-korrespondent i Washington DC.