7

Riktig svar kunne like gjerne vært ja. "Hvilket av treslagene gråor og svartor har spisse blader?" er en bedre formulering av spørsmålet.