6

7. juli 1919 opphevet Stortinget Grunnlovens bestemmelse om at stemmerett skulle suspenderes dersom man mottok fattigstøtte. Det var altså mulig å beholde stemmeretten selv om man var fattig, men ikke hvis man fikk fattigstøtte.