1

Kromosomer, som kjønnscellene har bare ett sett av, heter på engelsk chromosomes. Det er selvsagt fort gjort å ta feil av to ord som begge begynner med en C.