Sommerlandet

Eyvind Skeies egen presentasjon:

Boken
Denne vakre fortellingen om Sommerlandet er en gave til alle som opplever sorgen over å miste et barn. Bakgrunnen for boken var at Ingvild, en liten jente, hadde omkommet i en ulykke. Slik fortellingen ga familien den gang trøst og hjelp til å gråte, slik har den formidlet trøst og håp til mange barn og familier i mange land. For meg er det slik at denne fortellingen er en slags gave. Den kom til meg da jeg behøvde den. Det kjennes godt å kunne gi den videre til alle som vil ta imot.

Boken kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Platen
For noen år siden forslo min venn Galib, komponist fra Aserbajdsjan, at vi skulle lage en sangsyklus med inspirasjon fra fortellingen. Dette arbeidet begynte vi på sammen og fikk underveis god hjelp og inspirasjon av Per Oddvar Hildre og SKRUK, som senere spilte verket inn på en cd. Tord Gustavsen gjorde et fint arbeid med å arrangere sangene for kor og liten besetning.
Nevnes må også skuespiller Cecilie Jørstad som har fremført fortellingen ved mange anledninger og sangeren Torunn Sævik som var solist på de første konsertene og på innspilling på Kirkelig Kulturverksted, med Erik Hillestad som produsent. Gracia Grindal fra Minneapolis har gitt sangene en engelsk språkdrakt, for dem som kan tenke seg å dra på turne med dette verket eller fremføre noen av sangene på norsk. Jeg takker også Bjarne Roland for støtte til frembringelsen av verket og Landsforeningen til støtte ved krybbedød for godt samarbeid. Det er mitt ønske at konserter med „Sommerlandet“ både kan være en hjelp til å bearbeide egen sorg, fremstå som en solidaritetshandling med alle som har erfart sorgen og bli en stille feiring av håpets kraft i våre liv.