Robert Levin:
KirkenesmarsjenEtter en instrumental del synger korpset første del
av Arild Feldborgs tekst. Resten av teksten kan synges til
mellomspillet etter sangen og det neste verset korpset spiller.

Teksten nedenfor er hentet fra Med norske soldater
fra Svealand til Telemark - et minneskrift om
feltbataljon VII
, utgitt i 1946.


Mot en felles fiende, soldater,
satte venner inn sitt blod og stål.
Takk for Kirkenes, kamerater,
nå skal vi vise at vi holder mål.
Vi er få, javel, men vi vet hvor vi står,
for hver bit av jord som vi slåss for er vår.
Det er jord som før vi slutter fred skal være
fri som Kirkenes.

Fremad marsj, fremad marsj, fremad marsj, fremad marsj.
For hver bror, for hver venn gir vi dobbelt igjen.
I det land vi forlot har vi atter satt vår fot.

Takk for Kirkenes, kamerater,
om det enn er asken av en by.
Den er brent av fiendesoldater.
Det er vi som skal bygge den på ny.
Vi er få, javel, men vi vet hvor vi står,
for hver bit av jord som vi slåss for er vår.
Det er jord som før vi slutter fred skal være
fri som Kirkenes.