Harris Gregersen intervjuet i NRK-serien Evig heder (1996)

Hele serien er tilgjengelig på NRKs nettspiller.