Fembindsverket Handelsflåten i krig 1939-1945 kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Bind 1: Nortraship. Profitt og patriotisme.

Bind 2: Nortraship. Alliert og konkurrent.

Bind 3: Sjømann. Lang vakt.

Bind 4: Krigsseiler.Krig, hjemkomst, oppgjør.

Bind 5: Hjemmeflåten. Mellom venn og fiende.