Opptaket er gjengitt i skrift nedenfor. Engelske uttrykk er
markert med rødt, språklige rariteter med gult – den siste med litt
lysere gulfarge fordi dette tross alt er et intervju som foregår litt
"i hurten og sturten", men det mangler nå et "enn".