Alle fugler små de er Artsnøytral versjonInnspillingen er gjort av Sanggruppen Hummer & Canari 08.04.2019.
Dette er første opptak, gjort uten forutgående øvelse.


Originalversjonen av sangen fremhever enkelte fugleslag
(gjøk, sisik, trost, stær, lerke), mens andre utelates helt.
Denne artsnøytrale versjonen er mer fuglepolitisk korrekt, og nevner
spesielle arter bare som eksempel.
Denne versjonen tar også hensyn til at det finnes skapninger med
egenskaper som likner fuglenes, selv om de ikke er fugler.

Alle fugler små de er,
noen mer enn andre.
Fuglene de bor i trær
sammen med hverandre.
Alle fugler legger egg,
for eksempel ugle.
Det gjør også mygg og klegg.
De er ikke fugle.