Ifølge Planutvalgets vedtak skal det inviteres til "medvirkningsmøte" når selve planarbeidet begynner. Pr. 24. mars 2019 var beboerne ikke blitt invitert til noe slikt møte, og har etterlyst det. Les mer om dette.