Fra NRK Dagsrevyen 16. januar 2019

Intervjuer: Ingrid Kjelland Mørdre